Lehdistölle

EEKA-hanke (Endurance Experiences in Kainuu)

Kainuun Liikunta ry käynnisti 15.9.2015 kolmivuotisen EAKR – rahoitteisen liikuntamatkailutapahtumien kehittämishankkeen.

Hankkeen yleisenä tavoitteena on lisätä Kainuuseen suuntautuvaa liikuntamatkailua ja sen tuomaa matkailutuloa. Hankkeessa luodaan kansainvälisen ja kotimaisen kasvupotentiaalin omaavista jo olemassa olevista sekä uusista tapahtumista tapahtumasarja, jossa korostuu kainuulaiseen luontoon ja historiaan perustuva elämyksellisyys. Tavoitteena on kasvattaa hankkeessa mukana olevien ns. vanhojen tapahtumien osallistujamääriä sekä käynnistää uusia osallistujamäärältään merkittäviä vuosittain toistuvia tapahtumia. Lisäksi tapahtumien yhteyteen ja niihin liittyen luodaan yhdessä matkailuun, kulttuuriin, luontoon ja liikuntaan keskittyneiden toimijoiden kanssa uusia oheistuotteita ja – tapahtumia. Ns. vanhoista tapahtumista mukana ovat Kainuun Rastiviikko, Vuokatti Hiihto ja Lost in Kajaani seikkailukilpailu. Uusina tai tuoreina tapahtumina mukaan saatiin Raatteen Maraton ja The Ruthless Raja (Raja-hiihto & Raja-fatbike), Vuokatti Trail Challenge ja Lost In Kajaani Winter Edition. Hankkeen aikana selvitetään myös maantiepyöräily- ja maasto/talvitriathlon-tapahtumien asiakaspotentiaali.

Hankkeessa keskitytään erityisesti tapahtumien sähköisen markkinoinnin sekä kansainvälisen markkinoinnin kehittämiseen sekä uusien tapahtumien ja niiden oheispalveluiden/-tapahtumien luomiseen. Hankkeen talousarvio on 343 000 euroa. Hankkeen hallinnoija on Kainuun Liikunta ry.